profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nowoczesne partie polityczne na ziemiach polskichpoleca84%
Historia

Powstanie nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich

Rozwój przemysłu i kapitalistycznych stosunków na ziemiach polskich powodowały szybki wzrost klasy robotniczej. Robotnicy skupieni w dużych ośrodkach przemysłowych żyli i pracowali w bardzo trudnych warunkach. Ich dzień robotniczy trwał często...poleca80%
Historia

Powstanie nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich w końcu XIX i na poczatku XX w. i ich wpływ na kształt II Rzeczpospolitej.

Pod koniec XIX w na ziemiach polskich zaczęły kształtować się ruchy polityczne należały do nich m.in.: ruch robotniczy, ruch narodowo- demokratyczny oraz ruch ludowy. Na powstanie ruchupoleca81%
Historia

Sprawa chłopska na ziemiach polskich w XIX wieku

, przesądów stanowych, przywiązania chłopa do ziemi i pańszczyzny, na ziemiach polskich sytuacja zmieniała się niewiele. Dopiero XIX wiek miał przynieść zasadnicze zmiany w poprawie położenia ludnościpoleca83%
Historia

Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich.

XIX i XX w. W drugiej połowie XIX w. na ziemiach polskich pojawiały się nowe kategorie ludności, inne zaś zanikały lub ulegały daleko idącym przemianom. Szlachtę zastępowali obszarnicy- ziemianie