profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nikołaj Jeżowpoleca85%
Historia

Budowa socjalizmu w ZSRR

Siła bolszewików tkwiła w ich organizacji, przekonaniu o dziejowej misji i gotowości do ofiar oraz w żelaznej dyscyplinie partyjnej, narzuconej przez Lenina. Zasada centralizmu demokratycznego okazała się skutecznym instrumentem usuwania z partii...poleca85%
Język polski

Człowiek wobec historii. W interpretacji zagadnienia należy uwzględnić wiersz Władysława Broniewskiego „Rozmowa z historią”.

„Ogół dotychczasowych zdarzeń dotyczących życia społecznego” – takim jednym zdaniem można wyjaśnić termin „historia”. Nauka zwana „historią” zajmuje się badaniem i opisywaniem przeszłości. Na udział w kształtowaniu procesu historycznego wyraźny...poleca85%
Historia

Budowa socjalizmu w ZSRR

Sytuacja Rosji po zwycięskiej Rewolucji Październikowej była bardzo trudna. Stojący na czele delegacji radzieckiej w Brześciu, Lew Trocki, złamał dyrektywy KC i w odpowiedzi na ultimatum niemieckiepoleca84%
Historia

Porównanie ZSRR i III Rzeszy Niemieckiej

W referacie tym przedstawię dwa państwa, zmieniły dzieje tego świata. Jednym z nich będzie ZSRR jedno z największych i najpotężniejszych państw jakie kiedykolwiek powstał. Państwo komunistycznepoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym od 1945 r. do przełomu wieków.

na tle narodowościowym. W latach 1979 ? 1989 trwał konflikt w Afganistanie. Ludność muzułmańska wystąpiła przeciwko władzy komunistycznej i interwencji zbrojnej ZSRR . Od roku 1989 konfliktpoleca89%
Politologia

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym od 1945 r. do przełomu wieków.

napięć na tle narodowościowym. W latach 1979- 1989 trwał konflikt w Afganistanie. Ludność muzułmańska wystąpiła przeciwko władzy komunistycznej i interwencji zbrojnej ZSRR . Od roku 1989 konfliktpoleca83%
Historia

Porównanie systemów totalitarnych i autorytarnych w dwudziestoleciu międzywojennym - Faszyzm, Stalinizm, Rządy Autorytarne

; Budowa państwa policyjnego, tajna policja (SS, SA, Gestapo, Czarne Koszule) Ścisła cenzura, rozbudowany system propagandy; Hitlejugent- tworzenie ugrupowań paramilitarnych. STALINIZM ( ZSRR