profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Niewola asyryjskapoleca86%
Język polski

Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona”-ludzkie postawy wobec cierpienia.

Cierpienie jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Stan ten ma swój cel: uczy człowieka pokory, akceptacji tego, że nie wszystko w życiu jest dobre i sprawiedliwe oraz skłania człowieka do przemyśleń nad życiem, śmiercią, Bogiem,...poleca91%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ksiądz Józef Sadzik) - ludzkie postawy wobec cierpienia.

" Cierpienie i zło , które jednych odrzucało od Boga , innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona " - pisał ksiądz Józef Sadzik. Czy miał rację? Cierpienie przybliża ludzi do Boga , czy też ich odpoleca89%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona"- ludzkie postawy wobec cierpienia

jego śmierć ponosi kościół jak i Pan. Reżyser w filmie tym pokazuje nam w idealny sposób myśl, która mówi, że pod wpływem cierpienia człowiek odwraca się od Boga . Podsumowując chce zauważyć, żepoleca86%
Język polski

Posługując się przykładami z historii, literatur i filmu, napisz wypracowanie na temat: „Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona” (ks. Józef Sadzik) – ludzkie postawy wobec cierp

, samotność, nieodwzajemniona miłość). Jednak, mimo że cierpienie dotyka wszystkich ludzi, to nie wszyscy reagują na nie tak samo. Jedni mogą szukać w nim głębszego sensu, co ich przybliża do Boga , innipoleca85%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik)- ludzkie postawy wobec cierpienia.

oddawał mu wielką cześć. Zło , które go dotknęło nie spowodowało załamania jego wiary. Nawet w obliczu tak wielkiej próby wiary nie wyrzekł się boga i nie oskarżał go o swoje cierpienie . Bóg wiedział, zepoleca86%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednyh odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik)-ludzkie postawy wobec cierpienia.

fizyczny. Tak jak różne jest cierpienie , tak i różne są postawy ludzkie wobec niego. Jedni szukają pocieszenia w Bogu inni zaś odwracają się od niego przypisując mu winę za swój ból. Postawy te