profil

Socjologia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Niewłaściwy dobór celówpoleca85%
Socjologia

Polityka społeczna

PATOLOGIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH Pozycje społecznei role społeczne mogą polegać bardzo łatwo różnym patologiomNajczęstrzymi wskaźnikami patologicznego zachowania są: 1 przerost więzi nieformalnych nad formalnymi ( kliki, korupcja i tłumienie...