profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nieuczciwa konkurencjapoleca85%
Prawo gospodarcze

Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze Normy Prawa Gospodarczego mają charakter: 1. cywilno-prawny albo 2. administracyjno-prawny Ad.1) Normy Prawa Gospodarczego o charakterze cywilno-prawnym są wtedy, gdy zawierają dowolną umowę, dowolny kontrakt w obrocie...poleca83%
Język polski

Przygotowanie mówcy do występu publicznego

Mówca przygotowując się do wystąpienia publicznego musi pamiętać o 3 najważniejszych cechach, a mianowicie: 1. Specjalizacja Specjalizacja to wiedza, umiejętności i doświadczenie mówcy w określonej dziedzinie. W praktyce oznacza to:...poleca85%
Prawo

Prawo- różne materiały

Prawo - wykłady, ściągi - wszystko w załącznikachpoleca87%
Wiedza o społeczeństwie

WOS do III gim - ściąga

PARTIA f: kształtowanie opinii społecznej-przejawia się w działaniach mających na celu tworzenie swojego pozytywnego wizerunku i pozyskiwanie zwolenników dla upowszechnienia wolności głoszących przez partię, która wygrała wybory wyborcza-polega na...poleca86%
Administracja

Sytuacja prawna mikro, małych i średnich przedsiębiorców

SPIS TREŚCI 1. MAŁY, ŚREDNI I MIKRO PRZEDSIĘBIORCA STR. 3 2. ZASADY UDZIELANIA KONCESJI STR. 5 3. UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY STR. 7 4. ZWALCZANIE NIEUCZIWEJ KONKURENCJI STR. 8 W polskim prawie wyróżniamy szereg ustaw...poleca83%
Administracja

Prawo własności intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - dr Wojciech Włodarczyk Prawo własności intelektualnej: 1)w znaczeniu przedmiotowym 2)w znaczeniu podmiotowym 1) w znaczeniu przedmiotowym ? normy prawne określające nabywanie, zmianę, utratę i ochronę praw...