profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Nietolerancja rasowapoleca84%
Język polski

Tolerancja według stylu życia innych ludzi.

Co to jest tolerancja? To chyba każdy wie, albo przynajmniej wydaje mu się, że wie. Czy człowiek powinien być tolerancyjny? Na to pytanie jedni odpowiedzą twierdząco, a inni nie. Tak zadane pytanie jest zbyt ogólne i dlatego odpowiedź, która jest...poleca83%
Język polski

Czy współczesne państwo polskie jest tolerancyjne? w czym się to przejawia? jakie są przyczyny nietolerancji?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania należy najpierw wyjaśnić co oznacza słowo tolerancja. Jest to pojęcie obecnie bardzo popularne i zarazem szerokie. Samo słowo tolerancja (łac. tolerantio) oznacza dosłownie tyle, co „znosić”, „dopuszczać”,...poleca85%
Język polski

Czy wokół nas panuje pełna tolerancja?

Tolerancja - poszanowanie drugiego człowieka bez względu na jego kolor skóry, zamożność, cechy charakteru, miejsce urodzenia. Czy wokół nas panuje pełna tolerancja? Czy szanujemy drugiego człowieka bez względu na kolor skóry, cechy charakteru,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przedstaw problem łamania praw człowieka na świecie

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do opublikowania...poleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Czym dla nas, ludzi jest tolerancja?

uwagi na definicję. Zapytałam wiele osób: 'Co według nich znaczy TOLERANCJA ?" Dla mojej mamy tolerancja to: przyjmowanie na porządku dziennym i akceptowanie innej osoby, jej sposobu bycia, zachowaniapoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Czy Polacy są tolerancyjni?

tyle, co „znosić”, „dopuszczać”, „pozwalać”. Jest to świadoma zgoda na wyznawanie i głoszenie przez innych ludzi poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na wybór sposobu życia uważanego przez nichpoleca84%
Język polski

Tolerancja

własności, praktykowania religii, do wolnego czasu, do dokonywania wyborów w życiu prywatnym i do życia w pokoju. Zgodnie z definicją tolerancji powinno się szanować prawo ludzi do odmiennych przekonańpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Czy Polacy są narodem tolerancyjnym?

zdarzają się przypadki pobicia lub zastraszania ludzi o „innym” kolorze skóry. Zupełnie inaczej ma się w Polsce z tolerancją do ludzi o odmiennej orientacji seksualnej. Według badań CBOS-u (Centrumpoleca85%
Pedagogika

Teoria wychowania- Ćwiczenia

szczególnie potrzebują wartości, aby życie ich i innych ludzi nie straciło ludzkiego charakteru.  Wartości chronią człowieka przed iluzją łatwego szczęścia, łatwego życia  Dają wskazówki, co robić, by nie