profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Niestatek Morsztynpoleca85%
Język polski

Kobieta Baroku. "Niestatek" J. A. Morsztyna.

„J. A. Morsztyn w wierszu „Niestatek” przedstawia kobietę baroku jako niestałą w uczuciach. Wiersz ten jest jednym zdaniem składającym się z szesnastu wierszy, jest on żartobliwy i ma formę monologu lirycznego. Poeta w celu pokazania kobiety używa...poleca85%
Język polski

Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego poetę - marinistę.

Marinizm - od nazwiska wybitnego przedstawiciela tego stylu, włoskiego poety Giambatisty Marino, który stał się twórcą nowego kierunku w literaturze europejskiej i głosicielem nowej epoki. Uważał, że: ?...celem poety jest wzbudzać zdumienie,...poleca89%
Język polski

Barokowa wizja kobiety i miłości na podstawie utworów J. A. Morsztyna.

, a kobieta – stanowi dla poety obszar penetrowania jej natury Morsztyn sięga po wzór poezji włoskiego poety Giambattisto Marino i tworzy barokową poezje konceptualną. Zadziwia wiec czytelnikapoleca85%
Język polski

Barok

Szarzyński- Naborowski - Morsztyna ) Potockib) Jan z Kijan a ) Pasekb) Potocki 3.3 TERMINY I OKREŚLENIA ŚRODKÓW ARTYSTYCZNYCH STOSOWANYCH W BAROKU 1. Koncept (wiersz musiał być zaskakujący i w miarępoleca80%
Język polski

Barok

sprawnie. Charakterystyczny był przejaw formy nad treścią. MIŁOŚĆ JAKO NACZELNY TEMAT UTWORÓW J . A . MORSZTYNA Jan Andrzej Morsztyn najchętniej pisał o miłości. Nie było to jednak bezpośrednie wypowiedzeniepoleca81%
Język polski

Barok - charakterystyka epoki

TYPOWE DLA POEZJI BAROKU NA PRZYKŁADZIE UTWORÓW J . A . MORSZTYNA (I nie tylko). 1. Koncept -wiersz musiał być zaskakujący i w miarę możliwości nowatorski; „Do trupa” Morsztyn 2. Wyliczeniepoleca84%
Język polski

Opracowanie epoki barokowej.

.: „żywy trup”. Typowo barokowy charakter twórczości J.A. Morsztyna . 1. Dwa nurty w rozwoju polskiej literatury barokowej: a ) dworski reprezentowany przez Morsztyna , b) sarmacko- szlachecki, którego