profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Niestałość psychoruchowapoleca86%
Pedagogika

Notatka z lektury Andrzej Janowski „ Poznawanie uczniów”

W pierwszym rozdziale Janowski wyjaśnia co rozumiemy przez poznawanie uczniów. Jak pisze nie jest to oddziaływane wychowawcze, ale jedynie zbieranie informacji umożliwiających wprowadzenie pracy wychowawczej opartej na racjonalnych podstawach....poleca84%
Pedagogika

Różne rodzaje osobowości

uczniów . Każdy z nich był wyjątkowy. Istnieje jednak kilka zasadniczych typów uczniów . Oto najważniejsze z nich: Uczeń wybitnie zdolny Ucznia wybitnie zdolnego charakteryzują wysokie osiągnięcia w