profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Nielegalne aborcjepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Realizacja praw człowieka we współczesnym świecie

Moim zdaniem we współczesnym świecie prawa człowieka nie są w pełni realizowane. Jednym z praw jest prawo do wyboru religii. Każdy może sobie wybrać wiarę. W życiu codziennym jednak ponosi skutki swego wyboru. Gdy ktoś wyznaje inną...poleca86%
Socjologia

Prawa i wolności osoby ludzkiej

Prawa i wolności obywatelskie to rodzaj praw przysługujących jednostce i upoważniających ją do domagania się od państwa podjęcia lub powstrzymania się od określonych działań. Upoważnienie to obowiązuje od momentu nabycia...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo człowieka w świecie

praktyczne i skuteczne kroki w celu powstrzymywania tych naruszeń. Działalność AI ma zasięg globalny. Organizacja jest zaangażowana w obronę praw człowieka na całym świecie . Podejmuje działania w sprawiepoleca83%
Pedagogika

Znaczenie hierarchii wartości w życiu człowieka

człowieka wobec wartości, gdyż posiadają one atrakcyjność, która wymaga realizacji. To właśnie realizacja wartości ukierunkowuje działania jednostki i jest bardzo ważnym czynnikiem regulującym jejpoleca85%
Religia

Spróbuj podać obronę tezy: „wartości chrześcijańskie dopełniają, wzbogacają, transformują i podporządkowują wartości świeckie w tym, co dotyczy sensu i celu życia ludzkiego, tworzeniu kultury, historii i dziejów świata”.

Rozpatrując znaczenie wartości chrześcijańskich we współczesnym świecie i w naszej Ojczyźnie oprę się na słowach naszego najwybitniejszego Polaka wygłoszonego w homilii w Gnieźnie w 1997 r. „Zrąb