profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Niedobory pokarmowepoleca82%
Biologia

Czynniki warunkujące rozwój człowieka: modyfikatory, determinatory i stymulatory rozwoju

Ontogeneza wykazuje zróżnicowanie międzyosobnicze warunkowane genetycznie i ekologicznie. Tempo rozwoju może być szybsze lub wolniejsze, a wartości ostateczne cech mogą być większe lub mniejsze. Procesy rozwojowe organizmu są warunkowane i...poleca89%
Biologia

Niedożywienie

Niedożywienie i niedobory mikroskładników Niedożywienie i niedobory mikroskładników mogą powodować szereg warunków wpływających niekorzystnie na zdrowie i dobrostan ludzi. W ciężkich przypadkach mogą one zagrażać życiu. Skutki niewłaściwego...poleca84%
Biologia

Zasięg i rozmiary problemów żywieniowych

Problemy żywieniowe - wartości i tendencje. Głód i niedożywienie są wciąż najbardziej wyniszczającymi czynnikami, nękającymi większość ubogich na świecie. Pomimo ogólnej poprawy podaży żywności, warunków zdrowotnych i dostępności do oświaty...poleca85%
Geografia regionalna

Czynniki biogeograficzne wpływajace na rozwój człowieka

człowieka . Procesy rozwojowe organizmu determinują i regulują trzy grupy czynników: 1) czynniki endogenne genetyczne, czyli determinatory rozwoju ; 2) czynniki endogenne paragenetyczne, czyli stymulatorypoleca85%
Biologia

Auksologia - czynniki rozwoju, trend sekularny, okres dojrzewania

człowieka jest uwarunkowany zarówno genetyką jak i ekologią. Tempo rozwoju jest zjawiskiem indywidualnym dla każdego człowieka . Rozwój człowieka następuje za pośrednictwem trzech czynników: a) czynnikipoleca87%
Biologia

Czynniki rozwoju osobniczego

Suliga, „Biologiczne podstawy rozwoju człowieka ”, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom – Kielce 1998 2. Napoleon Wolański, „ Rozwój biologiczny człowieka ”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977 3. Napoleon Wolański, „ Czynnikipoleca85%
Psychologia

Czynniki warunkujące rozwój i zachowanie się człowieka!! (biologiczne,środowiskowe)

, emocjonalnych, poznawczych). • aktywność własna podmiotu. Kolejnym podziałem czynniki warunkujące rozwój człowieka : modyfikatory , determinatory i stymulatory rozwoju . Ontogeneza wykazujepoleca85%
Pediatria

Czynniki rowoju osobniczego - charakterystyka wybranego

za ekologią człowieka odpowiadają czynniki egzogenne. Rozwój organizmu ludzkiego uwarunkowany jest czynnikami dziedzicznymi i środowiskowymi. W grupie czynników środowiskowych (egzogennych