profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nawiązania do Biblii w literaturzepoleca85%
Język polski

Biblia i mity (znaczenie, związki z literaturą późniejszych epok, kosmogonia, wizerunek człowieka).

Biblia dzieli się na Stary Testament - zbiór 46 ksiąg judaizmu, który powstawał od XIII w. p.n.e. oraz na Nowy Testament - 27 ksiąg chrześcijaństwa - od 51 do 96r. n.e. Dzieło cechuje trójjęzyczność - język hebrajski, aramejski i grecki. Pismo...poleca85%
Język polski

Biblia jako źródło kultury europejskiej.

Powszechnie wiadomo że Biblia jest źródłem kultury europejskiej a nawet światowej wymownie swiadczą o tym teksty, które szczególnie w literaturze staropolskiej nawiązują do tematyki biblijnej. Analizując różne przykłady utworów literackich można...poleca85%
Język polski

Biblia jako żywe źródło kultury europejskiej. Wskaż konkretne przykłady, nawiązania.

Biblia zajmuje niezwykłe miejsce w kulturze świata stając się źródłem kultury europejskiej. W sferze moralnej przyjęto powszechnie uznawać zawarte w niej przykazania dekalogu za podstawę stosunków międzyludzkich. W sferze...poleca81%
Język polski

Biblia w literaturze i sztuce europejskiej.

Biblia jest księgą ponadczasową, to znaczy, że wszystkie jej treści były, są i zawsze będą aktualne. Wiara i religia były w każdej epoce inaczej postrzegane. Nawiązania do Biblii miały różny charakter. Nie ważne czy my teraz czytamy Biblię, czy za...poleca85%
Język polski

Kosmogonia Biblijna

umieszczone w postaci tabelkipoleca85%
Język polski

Znaczenie mitu w życiu greków, podaj definicję pojęcia i udowodnij, że mity fascynują i inspirują ludzi różnych epok - omów na wybranym przykładzie

posiadających nadprzyrodzone cechy; pierwotnie mit występował tylko w formie ustnej, ale gdy tracił bezpośredni związek z wierzeniami i kultem zostawał zapisany; w życiu Greków, mity pełniły kilkapoleca84%
Język polski

Kosmogonia znaczenie pojęcia w różnych ujęciach.

, następnie ptaki i zwierzęta morskie, i na końcu szóstego dnia zwierzęta lądowe oraz człowieka . Kosmogonia w mitologii greckiej Zgodnie z mitologią grecką na początku był Chaospoleca84%
Język polski

Biblia jako dzieło literackie (zawartość treściowa, styl, język, różnorodność gatunkowa).

TESTAMENT – przymierze (określało ono zawarcie przez lud wybrany – Izraelitów – przymierza z jednym Bogiem) Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament. Większość autorów jest anonimowa, niekiedypoleca84%
Język polski

Biblia - wiadomości.

Biblia ----- z gr.Biblion, doslowne tlumaczenie slowa Biblios znaczy lodyga papirusu Nowy Testament------ Powstal na przelomnie 1-2 w. Zostal napisany po grecku Stary Testament---- Zostal napisny po