profil

Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nauczanie zintegrowanepoleca85%
Pedagogika

Porównanie trzech dowolnie wybranych programów nauczania zintegrowanego.

Wielu z nas stawia sobie zasadnicze pytanie: W jaki sposób wychowywać młode pokolenie, aby świadome zadań, które stawia przed nimi współczesność mogło na miarę swoich zdolności budować kolejne warstwy wielkiej budowli cywilizacji?. Wielka...poleca86%
Pedagogika

Metodyka naucznia początkowego

DOSKONALENIE NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH I-IIIpoleca87%
Pedagogika

Krąg tematyczny

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNApoleca89%
Pedagogika

Rola nauczyciela w kształceniu zintegrowanym

Pracę nauczyciela w klasach I- III określa się jako wielostronną działalność dydaktyczno-wychowawczą ukierunkowaną na osiągnięcie celów społecznych i osobowościowych, formułowanych dla tego szczebla kształcenia na tle zadań szkoły podstawowej....poleca83%
Dydaktyka

Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie III Ośrodek tematyczny: Na ratunek Ziemi. Temat dnia: Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce. Zapis w dzienniku: Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce. Ochrona roślin i zwierząt w Polsce. Cechy...poleca83%
Pedagogika

Przesyłanie wiadomości

1.Temat ośrodkowy: „Przesyłanie wiadomości” 2.Temat dnia: „Gołąb pocztowy” 3.Zapis w dzienniku: Słuchanie wzorowego czytania utworu pt.: „Goniec z północy”. Wyszukiwanie fragmentów tekstu na określony temat. Wyrazy z „ó” wymiennym i...poleca85%
Pedagogika

Definicja upośledzenia umysłowego i klasyfikacja upośledzeń.

DEFINICJA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO I KLASYFIKACJA UPOŚLEDZEŃ Wartość i poziom rozwoju każdego społeczeństwa wyraża się jego stosunkiem do jednostek niepełnosprawnych. Na przestrzeni wieków stosunek ten przechodził transformację od wrogości,...poleca84%
Pedagogika

Geneza i istota kształcenia zintegrowanego. Psychopedagogiczne podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Planowanie pracy w systemie kształcenia zintegrowanego.

Integracja- to zespolenie się scalenie, tworzenie całości z części, wytwarzanie całości z drobnych odpowiednio części. W przypadku edukacji- to sposób nauczania mający na celu pokazywanie związków między wszystkimi przedmiotami oraz ukazywanie...poleca85%
Pedagogika

Rola zabawy w nauczaniu zintegrowanym

Podstawową działalnością każdego dziecka jest zabawa. To ona króluje w ich życiu, aż do rozpoczęcia nauki szkolnej. Początek nauki szkolnej otwiera nowy okres w życiu emocjonalnym i społecznym dziecka, jednak w jego życiu nadal bardzo ważna...poleca84%
Socjologia

System edukacji wychowania w moim środowsiku lokalnym

SYSTEM EDUKACJI WYCHOWANIA W MOIM ŚRODOWSIKU LOKALNYM Tematem tej pracy jest system edukacja wychowania w moim lokalnym środowisku. Mówiąc o lokalnym środowisku, mamy oczywiście na myśl miejsce zamieszkania, czyli ?jednostkę urbanistyczna o...