profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Nastrój Młodej Polskipoleca85%
Język polski

"Świat jest jeno szkoła szukanie - nie oto chodzi kto dopadnie, ale kto przebieży piękniejszą drogą"- zinterpretuj słowa francuskiego filozofa XVI wieku i przedstaw drogi życiowe wybranych bohaterów literackich różnych epok.

„ŚWIAT JEST JENO SZKOŁĄ SZUKANIA – NIE O TO CHODZI KTO DOPADNIE, ALE KTO PRZE-BIEŻY PIĘKNIEJSZĄ DROGĄ” – ZINTERPRETUJ SŁOWA FRANCUSKIEGO FOLIZOFA XVI WIEKU I PRZEDSTAW DROGI ŻYCIOWE WYBRANYCH BOHATERÓW LITERACKICH RÓŻNYCH EPOK. ROZWAŻ, JAKIE...poleca81%
Język polski

Młoda Polska- pojęcia

Charakterystyka epoki – kryzys wartości –fascynacja pesymistyczna(filo.schopenshowera) –Nitzego) –poczucie bezsiły wywołanej koncem wieku (dekadentyzm) „sztuka dla szutki”- koncepcja sztuki będaca czystym pięknem dzięki doskonałości formy....poleca85%
Język polski

Kobieta - piękniejszą częścią świata

Kobieta stała sie jednym z popularniejszych motywów literackich.Dlaczego? Bez niej nie byłoby miłości i wszystkich innych wzniosłych uczuć.To ona wniosła do zycia delikatność, subtelnośćpoleca83%
Język polski

Motyw winy i kary w utworach literackich różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

myliłby się ten, kto uważa, że to właśnie jest kara. Stan duszy Rodiona po dokonaniu morderstwa, kolejne procesy i przemiany, powolne dochodzenie do decyzji o przyznaniu się- oto analiza kary, skrupulatnapoleca85%
Język polski

"Renesansowy ideał człowieka w wybranych utworach literatury polskiej."

otoczony jest czcią, szacunkiem- jest autorytetem i doradca. Wielki poeta doby renesansu Jan Kochanowski również wyrażał ideały życiowe . Czynił to za pomocą m. in. swoich wspanialych fraszek i pieśnipoleca85%
Język polski

Przedstaw różne sposoby ujęcia niezawinionego cierpienia, buntu wobec Boga, odwołując się do wybranych utworów literackich.

literaturze różnych epok : a) Pismo Święte Starego Testamentu, - Bunt bohaterów biblijnych przeciw Bogu (Bunt Adama i Ewy oraz Kaina i Abla); b) Mitologia, - Bunt przeciw Bogu w imię dobra ludzkościpoleca85%
Język polski

Motyw winy i kary ,jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach .

sprawiedliwości zawsze musi stać się zadość. Reasumując powyższe rozważania stwierdzam, iż wątek winy i kary przewija się przez wiele epok literackich i jest aktualny do dziś mając charakter ponadczasowy.