profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Następstwa antropopresjipoleca83%
Geografia

Eksplozja demograficzna

Eksplozja demograficzna jest to zjawisko gwałtownego wzrostu liczby ludności, obecnie przypada głównie na kraje słabo rozwinięte. Antropopresja jest to nacisk człowiek na środowisko naturalne. 1. Skutki antropopresji mogą być następujące -...poleca82%
Geografia

Przyrost naturalny na świecie i w Polsce. Wyjaśnij pojęcia: eksplozja demograficzna oraz wyż demograficzny.

dzieci i młodzieży przy utrzymaniu wysokiego wskaźnika urodzeń lub jego wzroście. W Polsce obejmuje on młodzież ur. 1950-60 i lata 80. Eksplozja demograficzna - wiąże się z wyżem demograficznym i jest szczególnie odczuwalna gdy młodzi ludziepoleca83%
Geografia

Eksplozja demograficzna

Demografia – to nauka o ludności dotycząca liczby ludności i jej rozmieszczenia. Eksplozja demograficzna gwałtowny przyrost liczby ludności charakterystyczny dla 2. poł. XX w., zwł. w krajachpoleca82%
Geografia

Eksplozja demograficzna oraz społeczeństwa młode i stare

Eksplozja demograficzna - określenie szybkiego tempa przyrostu rzeczywistego liczby ludności w danym regionie. Zasadniczą przyczyną tego zjawiska jest spadek liczby zgonów (wydłużenie czasu trwaniapoleca82%
Geografia

Wyjaśnij pojęcia - przyrost naturalny i rzeczywisty, eksplozja demograficzna, piramida progresywna

państw wysoko rozwiniętych. Eksplozja demograficzna jest to duży przyrost ludności, objawiający się wysokim wskaźnikiem przyrostu naturalnego – ponad 20 promili. Zjawisko to obejmuje państwapoleca85%
Geografia

Eksplozja demograficzna

Eksplozja demograficzna - (bomba demograficzna ) rozwój liczebności populacji ludzkiej niewspółmierny do wzrostu produkcji żywności na świecie. Obecnie średnie tempo przyrostu naturalnego wynosi 1,7