profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Narody Europypoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Wspólnota kulturowa narodów Europy

1. Kultura jest to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie Wyróżnia się następujące typy kultury a) kultura materialna którą stanowią te przedmioty które są wytworem człowieka lub...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Kultury Europy – Europa kultur: kontrast czy podobieństwo?

Kultura współczesnej Europy wypływa z wielowiekowej tradycji, która nie pozostaje bez znaczenia wobec aktualnych poglądów Europejczyków. Specyficzne cechy europejskiej cywilizacji i szczególny wkład do kultury ludzkiej zawdzięczamy w dużej mierze...poleca85%
Wiedza o kulturze

''Wspólnota kulturowa narodów europejskich''

się o wspólnocie kulturowej wielu narodów . Dotyczy to zwłaszcza starego, coraz bardziej integrującego się kontynentu europejskiego. Aby zdefiniować wspólnotę kulturową narodów , należy najpierw podacpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wspólnota kulturowa narodów.

(dziedzictwo) pewnej wspólnoty. Wspólnota kulturowa narodów jest to cały dorobek kulturowy wszystkich cywilizacji, wszystkich narodów . Interesowac się (lub okazywać brak zainteresowania) można kulturapoleca85%
Politologia

Jakie twoim zdaniem procesy i zjawiska umacniają a jakie osłabiają tożsamość kulturową Europy?

pewno można nazwać programy i działania róznych instytucji chroniące dziedzictwa kulturowe, zabytki, dzieła sztuki i wszelkie dobra określające tożsamość kulturową narodów Europy . Kształt przyszłejpoleca85%
Język polski

Czy w świetle zjednoczenia Europy patriotyzm jest nadal potrzebny czy jest już tylko zbędnym balastem?

balastem. Przyszła Europa to wspólnota narodów , które są ze sobą ściśle związane ekonomicznie, politycznie i społecznie. Mają wspólne interesy, jednocześnie zachowując własną tożsamość, odrębnośćpoleca89%
Socjologia

Zagadnienia z makrostruktur społecznych

wspólnota kulturowa . 6.Kryteria narodowe: ? język, ? terytorium/ ojczyzna, ideologiczne i prywatne, ? przekonanie o wspólnym pochodzenie, ? ujmowanie aspiracji grupowych w kategoriach własnego