profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Narodowa Demokracja 1887poleca85%
Historia

Ukształtowanie się nowoczesnego spektrum politycznego na ziemiach polskich XIX-XX w.

RUCH ROBOTNICZY (XlX/ XX ) <BR> <BR>Socjalizm i ruch robotniczy . <BR> <BR>Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego . <BR> <BR>ll poł. XlX w. to...poleca84%
Historia

Narodowa demokracja

Po odzyskaniu niepodległości endecja przystępuje do kampanii wyb. Do sejmu ustawodawczego Wchodzi do niego jako najsilniejsze ugrupowanie. Chce skupić wszystkie partie z 3 zaborów. W maju 1919 Utworzono związek Ludowo-Narodowy (ZL-N) ZL-N nabiera...poleca80%
Historia

Obrona polskości w zaborze pruskim i rosyjskim po Powstaniu Styczniowym

Po Powstaniu Styczniowym 22 stycznia 1863 roku, miały miejsce silne represje popowstaniowe w zaborze rosyjskim i wynaradawianie oraz kolonizacja w zaborze pruskim. Przede wszystkim zlikwidowano odrębność Królestwa Polskiego (zmieniono nazwę na...poleca84%
Historia

PYTANIA MATURALNE

ZNACZENIE 58. UKSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWOCZESNEGO SPEKTRUM POLITYCZNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH - XIX / XX W . 59.REWOLUCJA 1905 R. W ROSJI 60.REWOLUCJA 1905 - 1907 R. NA ZIEMIACH