profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Napisz list do radnegopoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego miasta

Radny Miasta Częstochowy...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego

Adres...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Napisz list do radnego danego miasta, w którym przedstawisz stanowisko w sprawie budowy obwodnicy, która będzie przebiegać przez tereny o niepowtarzalnym krajobrazie

Poznań, dn. 3.01.2011 Sz.P Jan Kowalski Radny Miasta Poznania Obserwując plan budowy...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego w sprawie utwardzenia ulicy.

[data np. 22.02.2002] [imię i nazwisko piszącego np. Marek Nowak] [adres piszącego np. Ul. Osiedlowa 1] Sz. P. [imię i nazwisko radnego np. Jan Kowalski] Radny Gminy Jabłonna List w sprawiepoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego.

Adres………… …………… 2007.03.11 data…….. SzP……. Do Radnegopoleca85%
Administracja

Samorząd terytorialny

apoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

List/Petycja do radnego w sprawie budowy obwodnicy.

(Miejscowość i data)pgr SzP. Radny Rady Gminy Jan Kowalski List /petycja w sprawie budowy obwodnicy (miejscowość). W związku z nasilającym się ruchem samochodów wpoleca87%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego

??., 21 lutego 2009 r. Pani?????. Radna Miasta Iławy, Obserwując życie i rozwój naszego miasta , dostrzegłyśmy niepokojący wzrost liczby nowobudowanych supermarketów i centrów handlowych oraz brak