profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Napisz jak oceniasz panowanie Bolesława Krzywoustegopoleca82%
Historia

Polityka wewnętrzna i zagraniczna trzech Bolesławów: Chrobrego, Szczodrego i Krzywoustego.

Praca będzie dotyczyć polityki zewnętrznej i wewnętrznej trzech władców Polski piastowskiej: Bolesława Chrobrego, Bolesława Szczodrego i Bolesława Krzywoustego. Obejmuje ona okres panowania władców: 992-1025, 1058-1079, 1102-1139 na ziemiach...poleca85%
Historia

Polska za czasów Bolesława Krzywoustego.

Państwo polskie było podzielone. Na Śląsku rządził Bolesław, w Wielkopolsce - Zbigniew. Duży wpływ na władzę mieli możnowładcy. Prawdopodobnie Zbigniew jako starszy wiekiem, wyznaczony także przez ojca, spełniał władzę zwierzchnią, ale taka...poleca82%
Historia

Bolesław Krzywousty

Państwo polskie było podzielone. Na Śląsku rządził Bolesław, w Wielkopolsce - Zbigniew. Duży wpływ na władzę mieli możnowładcy. Prawdopodobnie Zbigniew jako starszy wiekiem, wyznaczony także przez ojca, spełniał władzę zwierzchnią, ale taka...poleca83%
Język polski

Scharakteryzuj i oceń wzorzec władcy Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego na podstawie "Kroniki" Galla Anonima.

Na podstawie kronik Galla Anonima poznajemy postacie dwóch władców: Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego jako ideały władców średniowiecznych. Bolesław Chrobry był pierwszym królempoleca83%
Historia

Chrzest Polski, Testament Krzywoustego.

kościelnych. 1076 – koronacja Bolesława Szczodrego , 1138 – testament Krzywoustego , 1202 – upadek senioratu, 1241 – bitwa pod Legnicą 1295 – koronacja Przemysława II 1320 – Odrodzenie Polski, 1177poleca85%
Historia

Polityka zagraniczna trzech Bolesławów .

politykę wszystkich trzech Bolesławów można dojść do wniosku iż każdy władca miał swoje wzloty i upadki, ale w efekcie końcowym dochodziło do kryzysu. Panowanie Bolesława Chrobrego można ocenićpoleca83%
Historia

Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej : Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego

przez niego ekspansja terytorialna wypada na jego korzyść. Powiększył stan posiadania Polski o Śląsk, Małopolskę, Milsko i Łużyce oraz odzyskał Grody Czerwieńskie. Polityka wewnętrzna nie byłapoleca85%
Język polski

Wzorce parenetyczne średniowiecza

a)Wzorzec władcy: Na podstawie kronik Galla Anonima poznajemy postacie dwóch władców: Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego jako ideały władców średniowiecznych. Bolesław Chrobry był