profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Napisz jak oceniasz demokrację szlachecką w Polscepoleca91%
Historia

Demokracja szlachecka powód do dumy czy przyczyna słabości?

Mniej więcej od XIV zaczęło powstawać jeszcze większe znaczenie szlachty w kraju. Było to spowodowane tym, że to właśnie ten stan miał największe znaczenie gospodarcze i militarne. Król musiał się liczyć z ich zdaniem, bo w razie zagrożenia wojną...poleca85%
Historia

Na czym polegało wypaczenie demokracji szlacheckiej i przejście w tzw. praktykę oligarchicznę?

Demokracja szlachecka jako pełna władza szlachty kształtowała się w Rzeczpospolitej od 1454-1578. Konstytucja nihil novi (1505) wprowadzała zasadę, że nic nowego nie można ustanowić w dziedzinie praw ogólnopaństwowych i uprawnień stanu...poleca85%
Historia

Moja ocena demokracji szlacheckiej

Europa wieku XVI i XVII to przed wszystkim zlepek rozwijających się i prężnie funkcjonujących państw. Trudno jest porównywać jedno państwo do drugiego, pod względem jego rozwoju i struktury wewnętrznej, ponieważ trzeba byłoby rozpatrzyć różne...poleca85%
Historia

Demokracja szlachecka, powód do domu czy przyczyna słabości?

demokracja szlachecka była powodem do dumy . Rzeczpospolita osiągnęła wysoką pozycję w Europie. Nadawano szlachcie przywileje w zamian za działania na rzecz państwa. Były także złe strony tej monarchii