profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Największe lasy w Polscepoleca78%
Geografia

Lesistość- świata, kontynentów w Polsce

: olsza czarna, wierzba, brzoza i jesion. Buczyny - lasy liściaste i mieszane. Przeważa tutaj buk. Lesistość świata Według szacunkowych danych, powierzchnia użytków leśnych na Ziemi w XVI wpoleca83%
Biologia

Znaczenie lasów i gospodarki wiejskiej dla rozwoju obszarów leśnych

się lasy prywatne, charakteryzujące się: - bardzo silnym rozdrobnieniem działek i kompleksów leśnychpoleca85%
Geografia

Zalesienie i gospodarka lesna

. Rozmieszczenie lasów związane jest z: - zapotrzebowanie na użytki rolne i zabudowę - rozwój przemysłu - czynniki historyczne - warunkami klimatycznymi, wodnymi i rzeźbąpoleca85%
Geografia

Klimat, hydrografia, gleby, las

- nachylenie stoków górskich 10. Sposoby zwalczania: - zalesienie - odpowiednia orka 1. Lesistość : procentowy udział lasu w stosunku do powierzchni kraju, gminy, woj., … - średnio 28%, dąży się abypoleca85%
Geografia

Leśnictwo w Polsce.

olcha. Lasy w Polsce są rozmieszczone b. nierównomiernie, najmniejsza lesistość jest w woj.: płoc. (11,9%), skiern. (13,4%), łódz. (13,9), największa w woj.: zielonogór. (48,4%), krośn. (47,5%) i