profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Najważniejsze założenia Konwencji Praw Dzieckapoleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa Dziecka. Konwencja Praw Dziecka

Prawa dziecka . Konwencja Praw Dziecka Uczeń ma swoje prawa i obowiązki, które określa statut szkoły. Jestem człowiekiem w państwie demokratycznym. Nasze prawa określają inne dokumenty prawne, m. Inpoleca83%
Język polski

Prawa dziecka

Prawa dziecka Każdy człowiek ma swoje prawa , normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci, młodzież, czyli wszyscypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa dziecka

rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu * dostępu do informacji * ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem. * prywatności * równości Rzecznik Praw Dziecka RP: http://www.brpd.gov.pl/poleca84%
Język polski

Łamanie praw dziecka.

, myśląc, że dziecko jest małe, że nie wie nic o życiu i że nie może się obronić przed agresją osób starszych. Od 1991 roku obowiązuje w Polsce Konwencja praw dziecka , uchwalone przez ONZ. Zawiera ona prawapoleca84%
Pedagogika

Policyjna izba dziecka

prawa ”. Często sędziowie umieszczają nieletnich w Izbie na długi czas traktując tym samym pobyt w Izbie jako samoistny środek wychowawczy. Policyjna Izba Dziecka stara się zrealizować założone