profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Najważniejsze typy rodzin

poleca77%
Wiedza o społeczeństwie

Rodzina jako najważniejsza grupa społeczna

Jedną z podstawowych grup, z jakimi mamy do czynienia, jest rodzina. Spełnia ona dwie niezwykle istotne funkcje: zapewnia ciągłość biologiczną oraz przekazuje dziedzictwo kulturowe. Rodzina zaspokaja ponadto potrzeby emocjonalne swoich członków, daje im poczucie bezpieczeństwa. Wychowując dzieci, rodzice przekazują im szereg norm i zasad. To rodzice są pierwszymi nauczycielami zachowań społecznych. Poza wymienionymi funkcjami rodzina pełni wiele innych. Najważniejsze z funkcji społecznych...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Rodzina- pojęcia

Rodzina Rodzina w ujęciu socjologicznym jest definiowana jako zbiorowość o charakterze podstawowym, obecna we wszystkich znanych kulturach i typach społeczeństw. W jej skład zaliczamy dwoje ludzipoleca85%
Socjologia

Rodzina jako podstawowa i uniwersalna grupa społeczna

. Bibliografia: 1. „Socjologia rodziny” – Zbigniew Tyszka PWN Wydawnictwo 1976 r. 2. http://rodzinqowski.w.interia.pl/ 3. „Socjologia wybrane zagadnienia” – Jan Woskowski PZWS 4. „ Rodzina jako grupa społecznopoleca85%
Socjologia

Podstawowe podziały grup społecznych.

Temat: Podstawowe działy grup społecznych Grupa społeczna to, co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianychpoleca85%
Pedagogika

Rodzina jako grupa wsparcia społecznego

ról społecznych w dorosłym życiu. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna wypełnia szereg funkcji, zaspokajając w ten sposób potrzeby psychiczne, emocjonalne i społeczne swoich członków. Kontakty zpoleca85%
Pedagogika

Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata, podejście teoretyczne i refleksja własna

likwidowanie bezrobocia. Rodzina jako grupa społeczna funkcjonuje tylko wtedy prawidłowo, kiedy zostają spełnione warunki integracji. Brak więzi uczuciowych, poczucie wyobcowania i odrzucenia