profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Najważniejsze informacje o Bibliipoleca82%
Język polski

Najważniejsze informacje o Biblii

Źródła historii kultury europejskiej to: - Antyk -Biblia Słowo "Biblia" pochodzi z jęz. greckiego i znaczy tyle co "księgi". Bibli powstała od X w p.n.e do I w n.e Składa się z: -Starego Testamentu (46 ksiąg) _Nowego Testamentu (27 ksiąg)...poleca84%
Język polski

Antyk, Biblia i średniowiecze - najważniejsze informacje

Starożytność 1. Refleksja o poezji i poecie w odzie Horacego Exegi monumentum. Motyw non omnis moriar. (Rzym Iw. pne) ODA - utwór liryczny; pierwotnie przeznaczony do śpiewania, później jakby oderwał się od melodii; tematyka: pochwała...poleca83%
Język polski

Biblia - najważniejsze informacje

Stary i Nowy Testament tworzą razem Biblię (Pismo Święte). Księgi Starego Testamentu przedstawiają stworzenie świata, losy narodu izraelskiego i przymierza, jakie przez Mojżesza i Abrahama zawarł z nim Bóg - Jahwe, oraz pisma proroków. Składa się...poleca85%
Historia

Reformacja - najważniejsze informacje i pojęcia

- Upadek moralny - Szerzył się nepotyzm (obsadzanie stanowisk rodziną) - Sprzedaż odpustów (nie wiara podstawą zbawienia, lecz pieniądz) - Niski poziom intelektualny - Prywata, rozpusta - Walka opoleca83%
Geografia

Bliski Wschód - najważniejsze informacje

tygrysów, w ogóle zwierząt. Dużo ptaków (od cholery orłów i szpaków), hieny i szakale, czasem krokodyle. Od Pd. część - Judea Jerozolimy Pn. część - Sawali w Bibliipoleca84%
Język polski

Średniowiecze - najważniejsze informacje

Polska X-XVI w 966 r. – chrzest polski 1543 r. wydanie działa przez Kopernika " O obrotach sfer niebieskich" Nazwa epoki Media tempora – wieki średnie (czas miedzy renesansem apoleca85%
Język polski

Charakterystyka epok - najważniejsze informacje

swoich „Tezach o odpustach” praktykę pieniężnych odpustów a także zażądał tłumaczenia Biblii na języki narodowe. Ten ruch stał się przyczyną wojen religijnych, podziałów między ludźmi. Zalicza się dopoleca83%
Historia

Informacje na sprawdzian ze starożytności. Od system feudalny do kultura i nauka wieków średnich

stopniu wladzę zaczeły sprawować dwie najważniejsze warstwy społeczne(czasy W. Łokietka) LOKACJA - zakładanie nowych osad przez przybyszów, np. z Niemiec KOLONIZACJA na prawie niemieckim