profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Najważniejsze daty I wojny swiatowejpoleca85%
Historia

Historia Powszechna (Kolonializm-II wojna światowa), daty (ściąga, pobieżnie)

DATY 1.Niemcy: Zjednoczenie i polityka wewnętrzna Bismarcka: 1807 – reformy w Prusach 1834 – Związek Celny 1848 – w Karlsbadzie zbiera się Parlament ogólno niemiecki – 2 koncepcje 1862 – Wilhelm I cesarzem, bismarck premierem 1863- wojna z...poleca81%
Stosunki międzynarodowe

Historia Powszechna XX w. i Historia Polski, ściąga, daty

1. WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA -TRZY STANY => ZGROMADZENIE NARODOWE 1789 W SALI GIMNAST. -1791 - KONSTYTUCJA -1792 - WYPOWIEDZENIE WOJNY AUSTRII -1793 - KONSTYTUCJA JAKOBINOW, ŚCIĘCIE KROLA, TERROR JAKOBIŃSKI -1794 - PRZEWROT TERMIDORIAŃSKI -...poleca78%
Historia

Najważniejsze daty I wojny światowej.

15. 03. 1917 – Abdykacja cara Mikołaja II 7. 11.1917 – rewolucja październikowa w Rosji 18.03.1921 – Traktat ryski 15.08.1920 – bitwa o Warszawę „Cud nad Wisłą” 28.06.1914 – zabójstwo arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda...poleca84%
Historia

Historia Polski XX w (ściąga, pobieżnie)

HISTORIA POLSKI XXw I.SPRAWA POLSKA W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ A)Stosunek mocarstw (ze szczególnym uwzględnieniem państw rozbiorowych) do sprawy polskiej B)Orientacje polityczne społeczeństwapoleca80%
Historia

Kolonializm

Przyczyny kolonializmu - zwiększenie się liczby Ludności, - źródło taniej siły roboczej, - powiększenie Zasobów surowców mineralnych, - rynek zbytu towarów przemysłowychpoleca81%
Historia

Kolonializm - najważniejsze informacje

KOLONIALIZM - określenie nowożytnej ekspansji imperialistycznej drogą zaboru, podboju i uzależnienia terytoriów zamorskich przez państwa głównie europejskie. Rozpoczęta pod koniec 15 wpoleca85%
Geografia

Kolonie i terytoria zamorskie - ściąga.

Europa Man (bryt.) Wyspy Normandzkie (bryt.) Gibraltar (bryt.) Wyspy Owcze (dun) Svalbard (norw.) Jan Mayen (norw.) Azja Hongkong (chiń.) Makau (chiń. wcześniej port.) Timor Wsch. (portpoleca84%
Historia

Kolonializm państwa - ściąga

Anglia- Afryka- Egipt, Kanał Sueski (odkupienie go od Isma’il paszy), Sudan, Kraj Przylądkowy 1899-1902 wojna burska przesiedlanie Burów do obozów koncentracyjnych; utworzenie Unii Południowej Afryki