profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Najstarsze ślady życia na ziemiach polskichpoleca85%
Historia

Najstarsze ślady życia na ziemiach polskich.

Najstarsze ślady życia ludzi na naszych ziemiach pochodzą sprzed 200 tysięcy lat Biskupin-osada powstała około VII w. p.n.e. w kulturze łużyckiej w II i III w przez ziemie słowian wędrowały plemiona celtów, germańskie, docierali tu kupcy rzymscy...poleca85%
Historia

Konkurs

dotarli na tereny Polski? homo erectus 8. Z jakiego okresu pochodzą najstarsze ślady osadnictwa paleolitycznego w Wielkopolsce? paleolit schyłkowy 9. Podaj nazwę stanowiska w centralnej Polsce