profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Najstarsze cywilizacjepoleca80%
Historia

Najstarsze cywilizacje

Źródło historyczne-to różne ślady naszych przodków źródła pisane źródła niepisane akta opisowe materialne ślady naszych przodków, dokumenty listy, prasa broń, narzędzia,...poleca85%
Historia wychowania

Od starożytności do odrodzenia

STAROŻYTNOŚĆ XXVIII w. p. Chr. ? V w. I. Najstarsze Cywilizacje Do najstarszych należały cywilizacje Dalekiego i Bliskiego wschodu, czyli Indii,Chin i innych krajów Azji oraz starożytnego Egiptu w północnej Afryce. Bardzo stare były amerykańskie...poleca83%
Historia

Grecja, warunki geograficzne, najstarsze cywilizacje, ustrój, polonizacja, kierunki kolonizacji, wojny greckie i perskie

, drzew figowych, jabłoni i grusz; handel , rzemiosło, zajęcia związane z pracą na morzu. 2. Najstarsze cywilizacje a) Minojska – rozwinęła się na Krecie na przełomie IV/III-II tys. p. n. e b) Mykeńskapoleca83%
Historia

Cywilizacje Starożytnego Wschodu.

CYWILIZACJE STAROZYTNEGO WSCHODU 1. Cechy charakterystyczne cywilizacji starożytnego Wschodu a) położenie w dolinach wielkich rzek ( komunikacja, ryboustwo, rozwój rolnictwa ) EGIPTpoleca84%
Historia

Wczesny okres dziejów Grecji.

Najstarsze cywilizacje lódów przybyłych na tereny Grecij: 1.Cywilizacja minojska lub egejska: występowała na Krecie. Byli oni świętymi żeglarzami i znali pismo Mit o królu Minosie,który rozkazałpoleca79%
Historia

Starożytne cywilizacje.

jednak część Indii historycznych. Tam też, w żyznej dolinie Indusu, zrodziły się najstarsze indyjskie cywilizacje . Było to około połowy III tysiąclecia p.n.e. Założono wtedy miasta Harappa i Mohendżopoleca83%
Historia

Historia starożytności.

prehistorycznych aż do dziś nazywamy procesem rozwoju kultury materialnej człowieka. - Najstarsze narzędzia odkryte dotąd w różnych strefach geograficznych to kamienne otoczaki, mające około 2,5 miliona