profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Najazd Henryka V na Polskę 1109poleca84%
Historia

Panowanie Bolesława Krzywoustego

- polityka zagraniczna - polityka wewnętrzna - geneza rozbicia dzielnicowego 1.) Śmierć Władysława Hermana – 1102r. a.) początkowo trwa podział kraju pomiędzy synów Hermana - Zbigniew, żądzł w Wielkopolsce, Kujawach, Mazowszu - Bolesław...poleca82%
Historia

Panowanie Bolesława Krzywoustego, jego testament i rozbicie dzielnicowe

cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego lub rozdrobnienia feudalnego. Okres ten zapoczątkowany został wraz ze śmiercią Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, którypoleca84%
Historia

Od Bolesława Chrobrego do Bolesława Krzywoustego.

). PANOWANIE BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO Podczas gdy książę polski B. Śmiały (1058-1079) i król węgierski, znaleźli się w obozie gregoriańskim, książe czeski należał do najwierniejszych stronników Henryka IV - stądpoleca85%
Historia

Polska za czasów Bolesława Krzywoustego.

zmarł Zbigniew zaczyna się nowy okres polityki Bolesława Krzywoustego . Doszło do poprawy stosunków z Czechami, załagodzone zostały stosunki z cesarstwem, w przypadku cesarstwa było to małżeństwo zpoleca85%
Historia

Polityka zagraniczna od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego

Polityka zagraniczna od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego . Polska, należący do krajów słowiańskich, sąsiadowała od początków swojego istnienia z co najmniej kilkoma sąsiadami. Wiązało siępoleca84%
Historia

Poczet Władców Polski - od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego

Kazimierza, który został wygnany krótko po śmierci ojca, Bolesława . Niemiecki władca nadał mu armie licząca 500 jednostek i wyprawił na atak na 'Polskę'. Kazimierz zajął Małopolskę i Wielkopolskę i ustanowił