profil

Historia (2)
Teksty 2
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Najazd Gutówpoleca85%
Historia

Starożytność- daty

VI-V tys. p.n.e pojawianie się osad w Mezopotamii IV tys.p.n.e. przybycie Sumerów do Mezopotamii ok. 3000 r.p.n.e. wynalezienie koła garcarskiego poł. III tys.p.n.e. zdobycie przewagi nad Sumerami ludów przyjezdnych XXIV .p.n.e. powstanie...poleca85%
Historia

Kalendarium Starożytności.

W załączniku