profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nadrzędne cele polityki zagranicznej Polskipoleca85%
Historia

Nadrzędne cele polityki zagranicznej RP

Lata 1989-1993 były czasem pracy nad stworzeniem polityki zagranicznej odrodzonego państwa. W tym czteroleciu określiliśmy główne kierunki naszej polityki. Pewne zadania zdołaliśmy już wykonać - w całości lub w części; inne są w trakcie...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

42 Pytania na ustny z WOSu

Polityka zagraniczna RP , sformułowana po przemianach politycznych w 1989, określa ją polska racja stanu. Podstawowe cele polityki zagranicznej w latach 90. pozostawały niezmienne mimo zmianpoleca84%
Edukacja europejska

Unia Europejska.

Układów Europejskich oraz rozwinął współpracę państw członkowskich w dziedzinie polityki zagranicznej . 2.Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) – traktat przyjęty na konferencji