profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nad Niemnem wyjaśnij symbolikę dwóch mogiłpoleca85%
Język polski

Różne oblicza heroizmu. Na podstawie podanych fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej wyjaśnij symbolikę dwóch mogił.

W powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej ścierają się poglądy przedstawicieli odchodzącego już romantyzmu i nadchodzącego romantyzmu. Jak to zazwyczaj bywa w historii, jest to także konflikt pokoleń, młodych widzących swoją przyszłość w ideach...poleca85%
Język polski

Różne oblicza heroizmu. Na podstawie podanych fragmentów "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej wyjaśnij symbolikę dwóch mogił.

Powieść E. Orzeszkowej pt. Nad Niemnem pierwotnie miała mieć tytuł Mezalians. Tytuł trafny do utworu bowiem osią fabularna jest historia miłości ludzi pochodzących z rożnych klaspoleca85%
Język polski

Różne oblicza heroizmu. Symbolika dwóch mogił w "Nad niemnem" (E. Orzeszkowa)

fragmencie powiesci E. orzeszkowej ,, Nad Niemnem '' przedstawione są dwa skrajnie rożne oblicza mogił . W tekście pierwszym mogiła ukazana jest jako spokojna, bezpieczna śmierc, gdzie bohaterowie niepoleca85%
Język polski

Różne oblicza heroizmu. Na podstawie podanych fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej wyjaśnij symbolikę dwóch mogił.

dla obrony państwa ludzi, stała się osobliwym pomnikiem na grobie zmarłych. Na podstawie historii dwóch mogił można stwierdzić, że istnieją różne oblicza heroizmu . W przypadku Jana i Cecyliipoleca85%
Język polski

Różne oblicza heroizmu. Symbolika dwóch mogił w "Nad Niemnem" (E. Orzeszkowa)

W powieści Elizy Orzeszkowej " Nad Niemnem " występują dwie mogiły, które mają ogromne znaczenie w powieści. Są to: mogiła powstańców oraz mogiła Jana i Cecylii. Ważnym motywem akcji wpoleca85%
Język polski

Kult mogił w znanych ci utworach Elizy Orzeszkowej.

posłużyła się symbolem mogił . Natomiast w drugim utworze pt.: " Nad Niemnem " pisarka otoczyła wydarzania z 1863r. wielkim szacunkiem i uznaniem. Pisząc o powstaniu nigdy nie posłużyła się