profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Naczelna Rada Adwokackapoleca87%
Prawo

ADWOKATURA I OBSŁUGA PRAWNA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH.

Adwokatura składa się z ogółu adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie kraju. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej nieograniczonemu kręgowi osób i organizacji - przede wszystkim jednak ludności. Z pomocy adwokatury mogą korzystać...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Wymiar sprawiedliwości w Polsce:(sądownictwo, prokuratura, adwokatura)

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości jest ogólnie znane i używane. Zawsze kojarzy się ono z działalnością sądów, prokuratorów czasem również policji. Powszechne znaczenie pojęcia wymiar sprawiedliwości to karanie przestępców, ewentualnie rozstrzyganie...poleca90%
Prawo

Prawo konstytucyjne

WLADZA SADOWNICZA -jej zadaniem było rozstrzyganie sporów -jako jedyna spośród wszystkich władz została określona "odrębną" i niezależną od innych władz -jest równa z władzami wykonawcza i ustawodawcza -składa sie z dwóch segmentów:...poleca86%
Prawo

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. Sądy ipoleca85%
Administracja

Ustrój organów ochrony prawnej - wykłady

, organów policji. Inne organizacje nastawione są głównie na odnowę praw podmiotowych jednostek (w znaczeniu podmiotowym) np. adwokatura notarialna, współczesna ochrona wywodzi się z wykształcenia ipoleca85%
Prawo

Ustrój ochrony organów prawnych

wyodrębnionych jednostek organizacyjnych: sądownictwo rodzinne, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarcze oraz sąd antymonopolowy. Sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w siłach zbrojnych, w sprawach