profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nacjonalizm w Polscepoleca85%
Politologia

Tradycje polskiego nacjonalizmu.

„Nacjonalizm - postawa społeczno-polityczna uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu grup społecznych, społeczności regionalnych czy wyznań religijnych. Ideologia ta uznaje państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji...