profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nabycie pochodnepoleca90%
Prawo

Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

Pojęcie własności nie może być jednoznacznie interpretowane, ponieważ tym pojęciem posługują się różne dyscypliny, chociażby w znaczeniu ekonomicznym, własność należy rozumieć jako każdą formę władania częściami przyrody mającymi wartość...poleca85%
Prawo

Skrypt z prawa rzymskiego

Rozdział VII: Władanie rzeczami §23 Formy władania rzeczami I. Własność (władztwo prawne) Dominium / proprietas – Własność Rem meam esse ex iure Quiritium aio – rzecz jest moja według prawa...poleca85%
Prawo

Prawo- różne materiały

Prawo - wykłady, ściągi - wszystko w załącznikachpoleca85%
Psychologia

Prawo własności w ujęciu prawnym i ekonomicznym.

Pojęcie własności jest wieloznaczne i nie może być jednoznacznie interpretowane , ponieważ tym pojęciem posługują się różne dyscypliny . Przykładowo można wskazać na znaczenia tej nazwy w ujęciu ekonomicznym oraz w ujęciu prawnym . Właśnie tymi...poleca85%
Prawo

Własność (pojęcie, nabycie, współwłasność, ochrona własności)

działa w dobrej wierze, a zbywca włada rzeczą i wydaje ją nabywcy. Nabywca uzyskuje własność z chwilą wydania mu rzeczy, z chwilą objęcia w posiadanie . W tych warunkach mamy więc do czynienia z umowąpoleca86%
Socjologia

Stanisław Kozyr-Kowalski Zasady socjologicznej analizy własności

przez wieki i nadal używają kategorii języka codziennego, a zwłaszcza występujących w nim zaimków dzierżawczych: moje, twoje, nasze, ich oraz czasowników: mieć, posiadać, należyć do. Własność bywała ipoleca85%
Administracja

Prawo zobowiązań

księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe". Rękojmia nie chroni nabywcy działającego w złej wierze orazpoleca85%
Prawo cywilne

Prawo cywilne

k.c. –„ Jeżeli osoba nieupawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie , chyba że działa w złej wierze” Tapoleca85%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Ochrona własności intelektualnej

współpracy WIPO i WTO w 1994 r. powstało porozumienie TRIPS, dotyczące handlowych aspektów praw własności intelektualnej oraz ich ochrony, dochodzenia i egzekwowania. Formalnie stanowi ono załącznik do