profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Na dom w Czarnolesie obraz wsipoleca83%
Język polski

Motyw wsi w Renesansie

W literaturze renesansu możemy odnaleźć dwa ujęcia polskiej wsi. Pierwsze z nich reprezentują Jan Kochanowski i Mikołaj Rej w utworach: „Żywot człowieka poczciwego”, ”Świetojańsa pieśń o Sobótce”, „Na lipę”, „Na dom w Czarnolesie”. Przedstawiają w...poleca85%
Język polski

Różne oblicza wsi w renesansie

Wieś stała się tematem literackim już w literaturze antycznej. Od samego początku można też wyodrębnić dwa różne spojrzenia na wieś i tematykę wiejską. Już w mitologii znany był motyw Arkadii krainypoleca84%
Język polski

Obraz wsi w czasach renesansu i współcześnie.

tereny Francji i Hiszpanii. W renesansie występował proces urbanizacji, czyli zjawisko zwiększania się znaczenia miast, wyrażające się wzrostem ich liczby, i powiększaniem terytorialnym. Mieszkańcy wsipoleca85%
Język polski

Wizerunek wsi w literaturze polskiego renesansu

Temat wsi w literaturze polskiej pojawia się właściwie dopiero w twórczości poetów renesansowych. Od tego czasu wizerunek wsi ulegał różnym przemianom, ale zawsze stanowił tło naszej literatury. Wpoleca85%
Język polski

Motyw wsi w renesansie

Reja czy „Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego, które głoszą apoteozę „ wsi spokojnej”. Natomiast Szymon Szymonowic wieś polską opisywał w różnych aspektach. W tej pracy będę się starałpoleca85%
Język polski

Temat 'wieś' w różnych ujęciach literackich Renesansu.

W renesansie możemy doszukać się dwóch ujęć tematyki wiejskiej. Pierwsze z nich to ujęcie pochwalające życie na wsi jako spokojne i zgodne z naturą. Przedstawicielem tego nurtu jest Jan