profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Na dom w Czarnolesie obraz wsipoleca82%
Język polski

Motyw wsi w Renesansie

W literaturze renesansu możemy odnaleźć dwa ujęcia polskiej wsi. Pierwsze z nich reprezentują Jan Kochanowski i Mikołaj Rej w utworach: „Żywot człowieka poczciwego”, ”Świetojańsa pieśń o Sobótce”, „Na lipę”, „Na dom w Czarnolesie”. Przedstawiają w...poleca85%
Język polski

Motyw wsi

Treść w załącznikupoleca85%
Język polski

Motyw wsi w renesansie

Reja czy „Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego, które głoszą apoteozę „ wsi spokojnej”. Natomiast Szymon Szymonowic wieś polską opisywał w różnych aspektach. W tej pracy będę się starałpoleca84%
Język polski

Obraz wsi w czasach renesansu i współcześnie.

tereny Francji i Hiszpanii . W renesansie występował proces urbanizacji czyli zjawisko zwiększania się znaczenia miast, wyrażające się wzrostem ich liczby, i powiększaniem terytorialnym. Mieszkańcy wsipoleca85%
Język polski

Temat 'wieś' w różnych ujęciach literackich Renesansu.

W renesansie możemy doszukać się dwóch ujęć tematyki wiejskiej. Pierwsze z nich to ujęcie pochwalające życie na wsi jako spokojne i zgodne z naturą. Przedstawicielem tego nurtu jest Janpoleca85%
Język polski

Porównanie "Żeńców" Szymona Szymonowica i "Krótkiej rozprawy..." Mikołaja Reja.

Oba utwory reprezentują niezmiernie popularny w renesansie gatunek dialogu, choć "Żeńcy" uznawane są przede wszystkim za sielankę. Dialogi te nie są dramatami, nie mają wyraźnej zdarzeniowej akcji i