profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Na czym polega więź społecznapoleca87%
Psychologia

Jak budować więź społeczną w domu pomocy społecznej?

Więzią społeczną możemy określić zorganizowany system stosunków, instytucji i środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe w funkcjonalną całość zdolną do utrzymania się i rozwoju. Mogą więc istnieć różnego...poleca85%
Pedagogika

Rodzina jako środowisko wychowawcze

kultury rodzinnej tę społeczną i wzbudzić ufność w wartości nabyte w domu rodzinnym. Nauczyciele nie mają prawa pogardzać postawami rodzicielskimi, jeśli są one zasadne. Bardzo ceniona jest więź