profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Na czym polega pośmiertny triumf miłościpoleca83%
Język polski

Na czym polega pośmiertny triumf miłości? - zinterpretuj to zdanie na podstawie "Romea i Julii".

Aby wyjaśnić to zagadnienie,należy najpierw dokładnie pomyśleć,dlaczego ta miłość tryumfuje dopiero po śmierci,a nie za życia kochanków? Co im stało na przeszkodzie? Otóż w tym konkretnym utworze winę za tragiczną miłość...poleca89%
Filozofia

Jan Paweł II - pośmiertny upadek

? Nawoływał do pojednania, głosił pokój, był skromny, poczciwy? Przecież to na tym polega religia chrześcijańska, i nie ma w tym nic niezwykłego że chrześcijanin takimi cechami się odznacza. Papież niepoleca85%
Język polski

Cyprian Kamil Norwid.

triumf – za życia poety mało drukowano jego poezji i mało o niej dyskutowano. Dopiero w okresie Młodej Polski zainteresowano się na nowo poetą, a jego „odkrywca” Zenon Przesmycki (ps. Miriam) zacząłpoleca85%
Język polski

Refleksje na temat miłości w oparciu o utwory Romantyzmu.

, uczucie miłości jest silniejsze, targany jest pomiędzy tęsknotą, namiętnością, czułością, a zemstą, zazdrością i pogardą, co daje wyraz w słowach: „Kobieto! puchu marny! ty wieczna istoto!”. Pośmiertnypoleca84%
Język polski

Uczucia osobiste i patriotyczne w poezji Juliusza Słowackiego.

poeta-wieszcz nakazuje narodowi bezkompromisową walkę o wolność, a całej ludzkości zapowiada pośmiertny triumf swojej poezji. - "Grób Agamenona", refleksja poetycka nad historią Polski, nadpoleca83%
Język polski

Oskarżenie Kreona

swojej pysze przekroczył kompetencje, stawiając siebie na równi z nimi. Los pośmiertny człowieka nie należy już do ziemskich władców, ponieważ wtedy rządzą nim ci, którzy mają nad nami najwyższą władzę