profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Na czym polega kontrolapoleca87%
Prawo

Nadzór i kontrola w administracji

1. Nadzór i kontrola w administracji . Nadzór jest stałe i bieżące kontrolowanie podległej lub podporządkowanej jednostki z równoczesnym wydawaniem stosownych decyzji, mających napoleca85%
Administracja

Kontrola prawna administracji

) kontrola wewnętrzna - jeżeli organ kontrolowany i kontrolujący znajdują się w tym samym pionie organizacyjnym administracji . II. ze względu na inicjatywę kontroli: a) kontrola podejmowana zpoleca85%
Administracja

Historia Nauki Administracji Publicznej

, rozkazywanie, koordynowanie i kontrola . Podział ten znalazł zastosowanie w badaniach nad administracją publiczną. W Stanach Zjednoczonych nauka administracji związana była w dużej części z naukąpoleca83%
Administracja

Kontrola w administracji publicznej

resortową, kontrolę instancyjną, kontrolę międzyresortową, kontrolę dyscyplinarną, kontrolę Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrolę dokonywaną przez Trybunał Konstytucyjny.” Kontrola w administracjipoleca85%
Administracja

Kontrola administracji

I.1. Charakterystyka kontroli administracji Kontrola administracji polega na badaniu jej stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania lub zaniechania) ze względu na określone kryteria