profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Na czym polega inkorporacjapoleca85%
Historia

Sposoby kształtowania się komunistycznego systemu władzy po II wojnie światowej

5. Sposób kształtowania się komunistycznego systemu władzy w krajach Europy Środkowej i Południowej po II wojnie światowej:  inkorporacja (Litwa, Łotwa, Estonia) – ponowne wkroczenie Armii czerwonej na terytorium danego państwa umożliwiało...poleca84%
Socjologia

Państwo i partie polityczne

- powstały po I wojnie światowej jako wyraz niezadowolenia z jej wyników i opozycji wobec systemu demokracji parlamentarnej. Partie narodowo-wyzwoleńcze - szczególnie aktywne po II wojnie światowej . Ichpoleca85%
Socjologia

Referaty socjologia- ,,Naród" i ,,Państwo i partie polityczne"

. 4.Fazy kształtowania się państwa. We wczesnych fazach historyczne społeczeństwa plemienne nie potrzebowały tworzenia odrębnych instytucji władzy w stosunku do istniejącej organizacji plemiennej. Z