profil

Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Na czym polega globalizacjapoleca85%
Geografia

Kręgi kulturowe na świecie, a procesy globalizacji.

Od czasów starożytnych w filozofii, a potem socjologii, historii i naukach pokrewnych, aż do schyłku XIX wieku przeważał pogląd o prostym, jednotorowym rozwoju ludzkości. Jednak ludzie od barbarzyństwa przeszli długą, podobna każdemu, drogę po...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Napisz, w jaki sposób, zjawisko globalizacji wpływa na współczesne społeczeństwo i państwo. Skutki procesu dla Polski uwzględniając kwestie polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Przedstaw jego możliwe następstwa.

Globalizacja to pojęcie wieloaspektowe, dotyczące różnych dziedzin działalności człowieka m.in. polityki, gospodarki, kultury i życia społecznego. Definiuje się go, jako proces integracji między jednostkami na całym świecie, który wymusza...poleca85%
Historia

Napisz do jakich współczesnych zjawisk można porównać romanizację

Romanizacja to proces polegający na rozpowszechnianiu się kultury rzymskiej i języka łacińskiego na podbitych przez Rzymian terenach. Proces ten wywarł dominujący wpływ na kształt Cywilizacji Zachodu. W okresie cesarstwa proces romanizacji nasilił...poleca85%
Geografia

Religia i polityka światowa

RELIGIA I POLITYKA ŚWIATOWA Rola Kościoła katolickiego w procesie globalizacji. Ciąg dalszy opracowania wystąpienia o. Bryana Hehira „Sprawić, by globalizacja pomagała ubogim w świecie” (16.11.2001). Szukając związków między religią a...poleca88%
Historia

Globalizm -praca kursowa

Praca kursowa ?GLOBALIZACJA : ZA CZY PRZECIW ? Źródło A: a/.Wyjaśnij w czym autor upatruje szansę dla krajów biednych? Prof. Leszek Balcerowicz widzi szansę dla krajów biednych w globalizacji, w ich otwarciu się na resztę świata,...poleca85%
Język polski

Kanadyjski filozof i socjolog Herbert McLuhan twierdzi, że rozwój mass - mediów uczyni ze świata „globalna wioskę”. To dobrze czy źle?

„Rozwój mass-mediów uczyni ze świata >” Herbert McLuhlan wypowiedział te słowa w czasach, kiedy w domach królowało radio, a telewizja dopiero zaczynała torować sobie drogę do ludzkich serc i umysłów. Jednak filozof ten nie pomylił się:...poleca83%
Geografia

Kręgi kulturowe na swiecie, a procesy globalizacji.

Od czasów starożytnych w filozofii, a potem socjologii, historii i naukach pokrewnych, aż do schyłku XIX wieku przeważał pogląd o prostym, jednotorowym rozwoju ludzkości. Jednak ludzie od barbarzyństwa przeszli długą, podobna każdemu, drogę po...