profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Na czym polega dobropoleca83%
Język polski

Pojęcia dobra, zła, szczęścia, miłości jako podstawowe pojęcia w etyce.

DOBRO (gr. agathón, łac. bonum) - określenie wartości użytecznej rzeczy; kwalifikacja czynu moralnego; przedmiot właściwy woli; powszechna właściwość bytów, wchodząca do kanonu. W filozofii odróżnia się d. w sensie metafizycznym (sposób bytowania...poleca79%
Język polski

Motywy: Cierpienia, Rodziny, Winy i kary, Zdrady, Szczęścia, Śmierci, Przemiany, Zdrady w literaturze.

Izabela - Wokulski szuka szczęścia w miłości do Izabeli Raskolnikow i Sonia – Raskolnikow odnajduje spokój ducha, przeżywa nawrócenie dzięki Sonii, która dzięki wierze w miłość i nadziei przywraca mupoleca92%
Religia

Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek

Chrystusowej, której zawdzięczał podobnie jak Augustyn nawrócenie; drugi jako apostoł miłości Boga, którą to cnotę Augustyn szczególniej zalecał w swych dziełach i która – jak wspominamy później – jest