profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Na czym polega demilitaryzacjapoleca82%
Historia

Pojęcia z historii

Demokratyzacja- proces polegający na zajściu szeregu zmian i przekształceń sfery życia publicznego (w szczególności sfery polityki), powodujący przemianę systemu rządów niedemokratycznych w rządy demokratyczne. Efektem końcowym tego procesu jest...poleca86%
Historia

Notatki z I Wojny Światowej.

Geneza I WŚ: a)konflikty kolonialne: -w Afryce: między Anglią a Francją; między Francją a Niemcami; -w Azji: między Anglią a Rosją na terenie Persji i Afganistanie; między Rosją a Japonią na terenie Chin i Korei; między Anglią i Niemcami na...poleca84%
Język polski

Średniowiecze - data, filozofia, pojęcia.

Średniowiecze (łac.) medius aevus (średni wiek), lub media tempora (wieki średnie). Epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a czasami nowożytnymi. Zapoleca84%
Język polski

Historia pojęcia abstrakcji.

Św. Tomasz z Akwinu za pomocą pojęcia abstrakcji daje swoje rozstrzygnięcie sporu o uniwersalia, głosząc, że abstrahentium non est mendacium (abstrahowanie nie jest kłamstwem). Pomimo możliwości tegopoleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Pojęcia

rozumowe, jak głosi to scholastyka. Głównymi mistykami średniowiecza byli: św. Bernard z Clairvaux, Hugon od św. Wiktora, (ten ostatni łączył mistykę Bernarda i scholastykę św. Anzelma). Mistycyzm to nie topoleca85%
Język polski

Różne rozumienie pojęcia patriotyzm w wybranych utworach polskich romantyków.

szlacheckiej i nadziei związanych z epoką Napoleona. Juliusz Słowacki: - Kordian - obraz i ocena powstania listopadowego i jego przywódców. Dyskusja o jednostkowym czynie i moralnym wymiarzepoleca91%
Filozofia

Porównanie teorii naukowej i mitu za pomocą pojęcia wynikania logicznego

popaść w sprzeczność." (op.cit. s.105) Znaczy to, że myślenie ludów pierwotnych nie liczy się z wynikaniem logicznym. Pojęcia bowie wynikania i sprzeczności są ze sobą wzajemnie powiązane w