profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Motywacja w pracypoleca85%
Administracja

Motywacja w pracy

Współczesne firmy, chcąc pozyskać wykwalifikowanego pracownika, są zmuszone do zaoferowania, oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia, także szeregu świadczeń pozapłacowych. Rola tych świadczeń, oferowanych przez przedsiębiorstwa swoim pracownikom,...poleca85%
Psychologia

Motywowanie pracowników

Słowo „motyw" pochodzi od łacińskiego wyrazu „moveo", co znaczy poruszać, dźwigać lub wprawiać w ruch. Wielka encyklopedia powszechna wyróżnia kilka znaczeń tego słowa. Raz określa motyw jako „wewnętrzny mechanizm uruchamiający i organizujący...poleca85%
Socjologia

Motywacja i jej znaczenie w procesie pracy

Wprowadzenie. Istota i rodzaje motywacji: Jakże inaczej wygląda praca czy nauka, gdy kieruje nami silne wewnętrzne dążenie niż wówczas, gdy uczymy się czegoś tylko po to, żeby zdać egzamin, uniknąć nagany czy złej oceny, nie wypaść gorzej...poleca86%
Psychologia

Motywacja - zagadnienia, teorie motywacji, fizjologiczne, kliniczne i poznawcze podejście do motywacji - referat

dotyczących motywacji, które postaramy się przybliżyć w naszej pracy . W potocznej mowie bardzo często używamy słowa „ motywacja ”, nie zastanawiając się, co tak naprawdę ono oznacza. Mówimy, że niepoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Motywacja zadaniowa a motywacja osiągnięć.

w określonym kierunku. Motywacja jest narzędziem za pomocą którego menedżerowie mogą układać stosunki pracy w motywacji. Jeżeli kierownik wie co rządzi postępowaniem ludzi pracujących na jego rzeczpoleca85%
Marketing

Motywacja

utrzymać temperaturę domu”. - Ostatnie założenie mówi, że motywacja jest narzędziem, za pomocą którego menedżerowie mogą układać stosunki pracy w organizacji. Motywacja może mieć różny stopieńpoleca85%
Psychologia

Motywacja zadaniowa a motywacja osiągnięć

w określonym kierunku. Motywacja jest narzędziem za pomocą którego menedżerowie mogą układać stosunki pracy w motywacji. Jeżeli kierownik wie co rządzi postępowaniem ludzi pracujących na jego rzeczpoleca84%
Socjologia

Motywacja do pracy

zdominowany przez psychologów utrzymuje, że praca jest lub powinna być celem samym w sobie. Pieniądze nie stwarzają dostatecznej motywacji do pracy , a ich brak rodzi jedynie niezadowolenie. W efekcie