profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Motyw szaleństwa z miłościpoleca85%
Język polski

Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich różnych epok

RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI Wstęp 1) Wyjaśnienie pojęcia ? szaleństwo. 2) Wyjaśnienie pojęcia ? miłość. Teza Twórcy dzieł literackich w różnych epokach często decydowali się na zamieszczenie w swych utworach kreacji bohaterów szalonych z miłości....poleca85%
Język polski

Zbrodnia w literaturze. Przedstaw jej obraz i konsekwencje na przykładach wybranych tekstów literackich różnych epok.

który bardzo często prowadzi ich do wewnętrznej destrukcji. Pomimo iż omawiane dzieła pochodzą z różnych epok literackich w działaniu zbrodniarzy można zaobserwować pewne podobieństwa. Jednym z