profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Motyw poezjipoleca85%
Język polski

Poezja i poeta w twórczości Różewicza.

Twórczość Różewicza można podzielić na dwa etapy. Do lat sześćdziesiątych XX wieku pisał on wiersze o tematyce wojennej. Drugi etap to poezja moralizatorska, traktująca o sprawach współczesnych. W wierszu "Ocalony" Różewicz ukazuje...poleca84%
Język polski

Funkcjonowanie motywu poety i poezji w twórczości reprezentantów Romantyzmu - konspekt.

Bohater romantyczny to poeta, postać najbliższa twórcom tej epoki i jednocześnie ważna dla nich, gdyż odzwierciedlająca ich samych, parająca się tym samym zajęciem. Autorzy mogli nadać jej bez skrępowania wszystkie cechy, które byli zmuszeni w...poleca84%
Język polski

Motyw poezji i poety w różnych epokach

Poezja ma wielką siłę i moc. Pełni (i pełniła) w świecie niezwykłą rolę, to swoiste antidotum na zagrożenia naszej rzeczywistości. Jest pouczająca, utylitarna, cieszy, wzrusza i porusza czytelników. Często wstrząsa ich sumieniem i podnosi do...poleca85%
Język polski

Obraz poety i poezji w odzie „Wybudowałem pomnik” – Horacego i w wierszu Tadeusza Różewicza „Moja poezja” – porównanie

czym świadczy tytuł utworu „Moja poezja ”. Poezja Horacego jest poezją ponadczasową, która może wygrać nawet ze śmiercią autora. Poeta jest dumny ze swojej twórczości i wypowiada się o niej w sposóbpoleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja porównawcza wierszy Tadeusza Różewicza „Moja poezja” i Horacego „Wybudowałem pomnik”

Wiersze Horacego ?Wybudowałem pomnik? i Tadeusza Różewicza ?Moja poezja ? przedstawiają obraz poezji i jej twórców. Oba utwory to wiersze wolne. Nie posiadają rymów. Oda Horacego należy do lirykipoleca85%
Język polski

Dramat ocalonych w poezji Różewicza.

poezji) po Oświęcimiu, to poezja Różewicza byłaby nań właściwą, choć niełatwą odpowiedzią. Sam fakt istnienia tej twórczości świadczy pozytywnie o możliwościach twórczych cywilizacji, zhańbionejpoleca85%
Język polski

"Ocalałem prowadzony na rzeź" - o konsekwencjach ocalenia w poezji Tadeusza Różewicza.

Tadeusz Różewicz brał czynny udział w walkach w czasie wojny. Ocalał, lecz wojna odcisnęła piętno na jego twórczości . Motto: "Przeżyłem śmierć i znam wartość życia". Towarzyszy mu obsesjapoleca87%
Język polski

Tadeusz Różewicz jako poeta moralnego niepokoju.

usiłujące świat upiększyć i poetycko ubarwić, chociażby to miało służyć „pokrzepieniu serc” – traktuje jako mnożenie pozorów. A poezja , którą chce tworzyć, ma burzyć pozory. Według Różewicza człowiek