profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Motyw natury w balladzie Świteźpoleca83%
Język polski

Żywa łączność człowieka z naturą oraz siłami nadprzyrodzonymi ukazana w „Dziadach cz. II” i balladach Mickiewicza

Pierwszym punktem romantycznej wizji świata jest stwierdzenie istnienia świata nadprzyrodzonego. Co więcej, świat ten ma przewagę nad światem materialnym. Mickiewicz jako romantyk w pełni to uznaje. W jego balladach często zaznaczona jest...poleca83%
Język polski

Rola świata nadprzyrodzonego w III cz. „Dziadów”. W opracowaniu wykorzystaj wnioski z interpretacji fragmentu prologu.

Siły dobra i zła - siły nadprzyrodzone to często wykorzystywany w twórczości romantycznej motyw, a nie wątpliwie do takiej należy utwór A. Mickiewicza pt. ?Dziady?. Szczególnie silnie rysuje się zaś on w III części, choć w pozostałych częściach...poleca83%
Język polski

Ludowość

Ludowość w literaturze, program estetyczny głoszący potrzebę nawiązania w kulturze do literatury ludowej, źródło narodowej odrębności; w szerokim rozumieniu ludowość ma charakter słowiański, pogański, rodzimy, swojski. Romantycy nadali ludowości...poleca88%
Język polski

Godoność Człowieka

Podstawową zasadą katolickiej nauki społecznej jest zasada personalizmu. Zabezpiecza ona realizację praw osoby ludzkiej. To właśnie człowiek - konkretny, historyczny - jest ośrodkiem i szczytem, ku któremu należy skierowywać wszystkie rzeczy,...poleca75%
Język polski

Frazeologia mitologiczna żywa do dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Teza: Mitologia stanowi niewyczerpane źródło wiedzy o człowieku i języku, jakim się posługuje. I. Plan prezentacji 1. Wstęp: a). Definicja pojęcia związek frazeologiczny i fraza. b). Typy związków frazeologocznych. 2. Rozwinięcie: a)....