profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Motyw moralnościpoleca85%
Język polski

Motywy literackie z języka polskiego.

Arcydzieła polskie 1. Jan Kochanowski – Treny 2. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz 3. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy 4. Witold Gombrowicz – Ferdydurke 5. Twórczość Wisławy Szymborskiej Artysta i sztuka Antyk i literatura dawna 1....poleca85%
Język polski

Cała wielka literatura opowiada o moralności

Moralność jest jedną z form świadomości społecznej. Jest zespołem dominujących w danej epoce ocen , norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych w tej grupie za dobre lub złe. Moralność zmienia się zależnie od warunków...poleca85%
Język polski

Topos bohaterskiego umierania w literaturze średniowiecznej i w XIX wiecznej. Omów na wybranych przykładach.

., Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej, Warszawa 1998. 4. Józefczyk K., Zdasz maturę z języka polskiego , Motywy literackie część 1, Łódź 1999. III. Wstęp: 1. Przedstawienie śmierci i postawpoleca83%
Język polski

Portret matki. Omów kreacje bohaterek analizując utwory różnych epok literackich.

. J. Macoszko, Szkolny słownik tematów literackich., Białystok 2003, wydanie V poprawione 5. K. Józefczyk, Zdasz maturę z języka polskiego . Motywy literackie część 2., Łódź 2002 6. A. Markiewicz, Szkolny leksykon motywów literackichpoleca85%
Język polski

Motywy średniowieczne w literaturze późniejszej

używanego języka , i tak rycerstwo, szlachta i duchowieństwo przytaczają w rozmowie cytaty z łaciny, w większości wyuczone przysłowia lub określenia. Oryginalna jest też przyśpiewka Danusi, którą ta śpiewałapoleca85%
Język polski

Człowiek wobec cierpienia innych. Na podstawie cytowanych fragmentów „Dżumy” Alberta Camusa i „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego omów postawy oraz motywy postępowania ich bohaterów: doktora Rieux, Tarrou, ks. Paneloux i Tomasza Judyma.

dwugodzinnym sprawdzianie jakiś rok temu, nie była zżynana od kogoś bo pisałam ją w szkole, ponadto ma pewnie niski poziom, gdyż dostałam za nią db+ (a mogę powiedzieć, że nie byłam jakimś orłem z języka polskiego ), mam tylko nadzieje, żepoleca82%
Język polski

Przygotowanie do matury - przegląd po epokach.

zabytek języka polskiego , historia utworu, walory literackie 10. Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego 11. Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej 12