profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Motyw buntu przeciwko Bogu w literaturzepoleca84%
Język polski

Omów motyw buntu przeciwko Bogu w literaturze

Bunt..... Co to takiego? Sprzeciw, opór, niezgoda, niedostosowanie się do czyjejś woli... Przeciwko czemu? Przeciw czemuś, co jest nie po naszej myśli, co nie zgadza się z naszym światopoglądem.... Bunt towarzyszy człowiekowi od początku...poleca85%
Język polski

"Powołał mnie Pan na bunt" Grochowiak - rzecz o ludziach niepokornych.

Bunt towarzyszył człowiekowi od wieków, motyw buntu i buntowników przewijał się w literaturze przez stulecia, a działo się tak za sprawą ludzi niepokornych. Jednostek, które pozbawione były niewolniczej dumy, a posiadały silna wolę, odwagę, były...poleca85%
Język polski

Biblijny Adam i mityczny Prometeusz - dwa przykłady buntu przeciwko "tyranii niebios".

Zarówno w Biblii jak i w mitologiimożna zauważyć bunt przeciwko "tyranii niebios".Myślę jednak,że mamy tu do czynienia z dwoma zupełnie innymi rodzajami sprzeciwu. Zacznę od biblijnegopoleca88%
Język polski

Motywy Bibljne i antyczne z których możemy czerpać inspiracje w życiu.

poprzednich epokach oraz są używane obecnie w literaturze , sztuce, a nawet w języku. Biblia, obok mitologii i reszty antyku stanowi podstawę kultury europejskiej, na niej bowiem opiera się większośćpoleca85%
Język polski

Bunt w literaturze

jest więc celem wielu buntowniczych ataków, przeciw Bogu buntuje się rozczarowany życiem podmiot liryczny „Trenów” Kochanowskiego. Okrutnie potraktowany przez los, poeta w trenach IX-XI wyraża swojąpoleca87%
Język polski

Motyw buntu w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów sens i podłoże buntu.

Motyw buntu w literaturze . Omów na podstawie wybranych utworach sens i podłoże buntu LITERATURA PODMIOTOWA: Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, Poznań 2002, ISBN: 83-7014-419-5. Sofokles, Antygonapoleca85%
Język polski

Motyw buntu i kary (winy w literaturze).

MOTYW BUNTU I KARY/WINY Bunt: odrzucenie uznanych norm i wartości połączone z próbą zastąpienia ich nowymi. Kara: surowe środki odwetu w stosunku do osób, które naruszyły prawo lub normy. Związki