profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Motyw bezdomności w literaturzepoleca88%
Język polski

Motyw Bezdomności.

BEZDOMNOŚĆ-człowiek bezdomny to ktoś nie mający domu, schronienia, nie mający gdzie mieszkać, tułacz, wygnaniec, żebrak, sierota Biblia Stary Testament 1)Wyrokiem boskim Adam i Ewa zostali wygnani z raju i skazani na pracę, cierpienie, ból....poleca85%
Język polski

Motyw domu i bezdomności w literaturze europejskiej - konspekt

1. Wstęp a) jakie są wymiary bezdomności ? b) co to jest dom ? dom niemal zawsze kojarzony z rodziną ! 2. Literatura a) Bezdomność - „Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski” jako najlepszy przykład • - różne wymiary bezdomności w...poleca85%
Język polski

Motyw bezdomności

Bezdomność to pojęcie bardzo szerokie. Można je rozumieć dosłownie – jako brak domu, własnego miejsca do mieszkania lub przenośnie – tu można dostrzec wielość znaczeń. Wyróżnia się bezdomnośćpoleca91%
Język polski

Dom W "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza A Dom W "Ludziach Bezdomnych" S. Żeromskiego

bezdomni” Stefana Żeromskiego . Wszystkich bohaterów książki łączy bowiem problem bezdomności , rozumianej jako osamotnienie, niezrozumienie, emigrację polityczną lub społeczną, ale także jako brakpoleca85%
Język polski

Dom - dobrem czy barierą na drodze do dobra? Wnioski z analizy rozdziału „Rozdarta sosna"

ukazuje różne aspekty bezdomności , poczynając od jej dosłownego znaczenia, poprzez wyobcowanie, osamotnienie, niezrozumienie, emigrację z powodów politycznych i społecznych, aż po bezdomność sensiepoleca85%
Język polski

Motyw domu w literaturze - omów jego funkcjonowanie odwołując się do przykładów z różnych epok

sytuacje ludzi pozbawionych własnego domu. Doktor Tomasz Judym, Wiktor – jego brat, inżynier Korzecki i Joanna Podborska są to postacie związane ze sobą wspólną dla wszystkich kategorią „ bezdomności ”. Jestpoleca85%
Język polski

Pytania na maturę ustną 2004

znaczenia bezdomności w powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni”. 3. Młodopolska twórczość Leopolda Staffa. 4. Dekadenckie nastroje w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 5. Jak Gabriela