profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Motta Nie boskiej komediipoleca85%
Język polski

Interpretacja i rola tytułu oraz motta w wybranych 3-4 utworach różnych epok.

LITERATURA WSPÓŁCZESNA: 1. Zofia Nałkowska "Medaliony" , motto utworu: "Ludzie ludziom zgotowali ten los". - tytuł "Medaliony" został zaczerpnięty z jednego z opowiadań - "Kobieta cmentarna", a pochodzi od medalionów nagrobnych,...poleca82%
Język polski

"Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny: tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy: tu trwał za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie nawykli". Wyjaśnij sens motta Gustawa Herlinga - Grudzi

, inne nawyki i odruchy: tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie nawykli”, opowiada nam o czasie spędzonym w łagrze sowieckim w Jercewie. W łagrze przedpoleca83%
Język polski

Jak rozumiesz słowa motta: "To ludzie ludziom zgotowali ten los"?

Pytanie zawarte w temacie rozprawki dotyczy tak szerokiego i niemal niepojętego zakresu ludzkich dziejów, historii i problemów, że nie sposób ustosunkować się do słów tytułowego motta bezpoleca85%
Język polski

Jak rozumiesz słowa motta - „Ludzie ludziom zgotowali ten los”?

milionów mieszkańców naszej planety. Zofia Nałkowska w pełni przekonywujący sposób ukazała sposób działania, myślenia oraz mentalność wielu jednostek społeczeństwa, rzuconych przypadkowo do różnychpoleca85%
Język polski

Cierpienie prometejskie, Hioba i bohaterów"Wieży" na podst. motta:"Współczesny Hiob nie zawsze umie sie modlić i zaufać Bogu,zawsze jednak powinien podjąć trud przesuwania się choćby o ziarnko maku na szczyt świętej góry..."

w ofiarę. Mit o Prometeuszu przedstawia sens cierpienia ludzkiego. Uczucie to jest bezkresne, nigdy się nie zakończy. Ludzie zaznający cierpienia prometejskiego, nigdy nie powinni tracić nadziei ipoleca83%
Język polski

Groza faszyzmu w świetle motta do „Medalionów” Zofii Nałkowskiej „ludzie, ludziom zgotowali ten los”

przypadkowo do różnych punktów odniesienia. Z perspektywy każdego z nich wojna ta wyglądała jakby trochę inaczej, w rezultacie jednak dla każdego stanowiła pewien istotny przełom w życiu i na każdej z tych