profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Most w Sarajewiepoleca86%
Historia

Dorobek kulturalny Rzymian.

1. Starożytni Rzymianie położyli ogromny wkład w dziedzinie budownictwa komunalnego: - zapoczątkowali roboty melioracyjne zmierzające do osuszenia bagien - brukowanie drug i ulic - by doprowadzić wodę do miast budowali akwedukty - budowali...poleca78%
Filozofia

Co zawdzięcza kultura Europejska, starożytnej Grecji i starożytnemu Rzymowi?

kulturalny Greków i Rzymian dotyczył wielu dziedzin ? filozofii, matematyki, astronomii, medycyny, literatury, sztuki i architektury ? której niektóre budowle przetrwały do dziś. W Grecji wytworzyły siępoleca85%
Historia

Dorobek kulturalny Rzymian.

kanalizacji .moim zdaniem Rzymianie zasłużyli na miano matki kultury i nauki. Bibliografia; http://zalicz.net/10500/ dorobek - kulturalny -grek%C3%B3w-i- rzymian -w-staro%C5%BCytno%C5%9Bci httppoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Polska w Europie – wspólne tradycje – różna tożsamość.

ocenie zjawisk, który stał się podstawą rozwoju zarówno starożytnej, jak i współczesnej filozofii i nauki. Bez tego nie byłoby odkryć czasów nowożytnych, które przyspieszyły rozwój ludzkości. Od Rzymianpoleca82%
Historia

Referat: Dorobek kulturalny Grecji i Rzymu.

pozostały do dziś, nadal korzystamy z ich nauk, ale i podziwiamy ich wyczyny. Postaram się omówić dorobek kulturowy obu tych cywilizacji. Dorobek kulturalny Greków dotyczył wielu różnych dziedzinpoleca84%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnego Rzymu

starożytnym świecie, pozostawiło po sobie ogromny dorobek kulturalny . Nie można jednak zapominać o greckich oraz etruskich korzeniach tejże kultury. M. in. słynna „Wilczyca kapitolińska”, będąca symbolem